Nieuws

Met ingang de Bommelasloop op 18 november 2018 is het voor het eerst mogelijk zelf uw gegevens aan te passen. Wilt u de afstand wijzigen of wilt u uw inschrijving overdragen naar iemand anders of wilt u zich indelen in een andere categorie? Bij het overdragen van de inschrijving naar een ander persoon dient u wel zelf zorg te dragen voor de verrekening van het inschrijfgeld met de desbetreffende persoon. U heeft immers een machtiging afgegeven voor uw banknummer en niet die van iemand anders.

Wijzigingen zijn mogelijk door gebruik te maken van de link in de
e-mailbevestiging die u krijgt toegestuurd als u ingeschreven hebt.
U krijgt geen nieuwe e-mailbevestiging van de aanpassing maar kunt deze wel controleren door gebruik te maken van de hiervoor genoemde link.

Rekreatie Sport Twente respecteerd uw privacy en maakt het ook voor het eerst mogelijk aan te geven of uw beeltenis/foto op social media of de websites van Rekreatie Sport Twente gepubliceerd mogen worden.
Wij  zullen binnen onze mogelijkheden ons best doen uw beeltenis niet te publiceren of onherkenbaar maken. Mocht er onverhoopt toch een foto gepubliceerd worden terwijl u dat niet wenst dan kunt u hiervan een e-mail sturen naar info@rekreatie Sport Twente.nl
Omdat het een openbaar evenement is kan Rekreatie Sport Twente geen verantwoordelijkheid dragen voor fotografen die niet in opdracht van Rekreatie Sport Twente foto’s maken en publiceren.