fbpx

Reglement Bommelasloop

De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement. Ingaande 16-02-2019
2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen
3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
4. Wedstrijdleiding en medewerkers worden aangewezen door Bommelascommissie.
5. Inschrijving voor de Bommelasloop is persoonlijk.
6. Iedereen neemt deel voor eigen risico. Rekreatie Sport Twente en de Bommelascommissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.
7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
8. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgesteld worden.
10. Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
12. De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën bepaald door de volgorde van binnenkomst.
13. De gegevens voor- en achternaam en e-mailadres van de deelnemers worden opgenomen in een databestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het databestand opgenomen en zullen achteraf verwijderd worden. Indien u niet vermeld wenst te worden in de uitslagen dient u dit aan te geven middels een e-mail naar info@rekreatiesporttwente.nl
14. U heeft toestemming gegeven op het inschrijfformulier bij deelname voor gebruik van uw afbeelding in druk, foto, film of video voor gebruik  op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram en/of de websites van Rekreatie Sport Twente:  www.bommelasloop.nl en www.rekreatiesporttwente.nl
Als er van u beeltenis een foto is gebruikt die u niet gepubliceerd wenst dan kunt u ons verwittigen via e-mail: info@rekreatiesporttwente.nl
Rekreatie Sport Twente zal dan indien mogelijk uw beeltenis alsnog verwijderen of onherkenbaar maken. U kunt aan deze wens geen recht ontlenen. U zult voor gebruik van uw afbeelding nooit een vergoeding claimen.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
16. Het is voor hardlopers niet toegestaan deel te nemen met een hond.
17. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor schade of ongeval door hem/haar veroorzaakt.