Reglement Bommelasloop

De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement. Ingaande 22-08-2018
2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen
3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
4. Wedstrijdleiding en medewerkers worden aangewezen door Bommelascommissie.
5. Inschrijving voor de Bommelasloop is persoonlijk.
6. Iedereen neemt deel voor eigen risico. Rekreatie Sport Twente en de Bommelascommissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.
7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
8. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgesteld worden.
10. Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
12. De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën bepaald door de volgorde van binnenkomst.
13. De gegevens voor- en achternaam en e-mailadres van de deelnemers worden opgenomen in een databestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het databestand opgenomen en zullen achteraf verwijderd worden. Indien u niet vermeld wenst te worden in de uitslagen dient u dit aan te geven middels een e-mail naar info@rekreatiesporttwente.nl
14. Indien u “Ja” aangekruist heeft op het inschrijfformulier voor deelname bij het item “toestemming voor gebruik van uw afbeeldingen”  gaat u akkoord met gebruik van uw afbeelding in druk, foto, film of video voor gebruik  op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram en/of de websites van Rekreatie Sport Twente:  www.bommelasloop.nl en www.rekreatiesporttwente.nl Indien u “Nee” aangekruist heeft zal de organisatie zich maximaal inzetten deze foto niet te publiceren. Mocht er toch een foto gepubliceerd worden dan kunt u ons verwittigen via e-mail naar info@rekreatiesporttwente.nl Uw beeltenis zal dan alsnog z.s.m. verwijderd worden.
U zult voor gebruik van uw afbeelding nooit een vergoeding claimen.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
16. Het is voor hardlopers niet toegestaan deel te nemen met een hond.
17. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor schade of ongeval door hem/haar veroorzaakt.